Rozpoznaj na podstawie wydawanych dźwięków, jaki to instrument.

Gra rozbudza ciekawość dzieci, utrwalając i wzbogacając jednocześnie słownictwo z tematu „instrumenty”.